Uncategorized

Oblodzone rynny to już nie problem

Posted on

Kable grzejne zamontowane na dachu i rynnach zapobiegną ich oblodzeniu i powstawaniu sopli. Systemy przeciwoblodzeniowe to dobre rozwiązanie. Na dachu i w rynnach samoregulujące kable grzejne zapobiegają gromadzeniu się i osuwaniu śniegu oraz tworzeniu się sopli. Przewody montuje się w linii prostej wzdłuż rynien i rur spustowych. Na rynnach skrzynkowych szerszych niż 30 cm i […]

Uncategorized

Ochronniki w Twoim domu

Posted on

Wyładowania atmosferyczne występują corocznie na całym świecie i powodują znaczne szkody. Są zjawiskami naturalnymi, które przyczyniają się jednak w coraz większym stopniu do niszczenia urządzeń zarówno przemysłowych, jak i domowych. Z uwagi na ich potężną i niespodziewaną naturę często powodują tragiczne konsekwencje w instalacjach elektrycznych. Znajomość tych zjawisk jest niezmiernie ważna dla oceny zagrożenia i […]