+48 608 579 956
zbigniew-ferenc@o2.pl

Instalacja odgromowa

Ferenc Instalacje Eleketryczne

Instalacja odgromowa

Montować instalację odgromową czy z niej zrezygnować? Pytanie to zadaje sobie wielu inwestorów i często dochodzą do wniosku, że nie ma potrzeby zabezpieczenia budynku przed piorunem, ponieważ ryzyko uderzenia jest znikome.

Burza nad miastem
AndrychówBielsko-BiałaBulowiceCzaniecelektrykelektryka domuFrydrychowicegniazdkainformacjainstalacje alarmoweinstalacje elektryczneinstalacje elektryczne i odgromoweinstalacje odgomorweinstalacje odgromoweInwałdKętyKobierniceKozyNidekodgromOświęcimpiorunochronyPisarzowicePolanka WielkaPorąbkaPromocjaRoczynyRzykiSucha BeskidzkaSułkowiceTarganiceTomiceWadowiceWieprzWitkowiceZagórnikZatorŻywiec

Prawo i bezpieczeństwo

Ochronę odgromową w Polsce regulują m.in. normy wieloczęściowe: PN-EN 62305: Ochrona odgromowa i PN-EN 62561: Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) oraz przepisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie wymaga, by instalacja piorunochronna na budynkach, które zostały wyszczególnione w PN była wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Należy pamiętać, że obowiązujące są normy przywołane w najnowszej wersji rozporządzenia (nawet jeśli PKN wydał ich nowe wersje) i wyłącznie te w wersji polskiej (nie oryginalnej).

Obowiązek wykonania instalacji odgromowej w przypadku budynków mieszkalnych dotyczy tych:
– których powierzchnia przekracza 500 m2, są wyższe niż 15 m i stoją w zabudowie rozproszonej;
– które zlokalizowane zostały w miejscach o podwyższonym ryzyku uderzenia pioruna (np. na wzniesieniach, na terenach, gdzie jest on najwyższym punktem);
– wykonanych z materiałów łatwopalnych – w tym przypadku nie ma znaczenia powierzchnia, wysokość czy lokalizacja – w instalację odgromową powinien być wyposażony każdy dom drewniany czy kryty np. strzechą czy trzciną.

Cała instalacja ma na celu jak najszybsze przechwycenie i odprowadzenie do gruntu atmosferycznego wyładowania elektrycznego i zapewnienie nam bezpieczeństwo w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.

Montaż instalacji systemu odgromowego należy zlecić fachowcom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Konieczne będzie wykonanie pomiarów i obliczeń warunkujących właściwą ochronę oraz serwisowanie instalacji.

Dodaj komentarz