+48 608 579 956
zbigniew-ferenc@o2.pl

Przegląd instalacji elektrycznej

Ferenc Instalacje Eleketryczne

Przegląd instalacji elektrycznej

Jeśli posiadasz w domu instalację elektryczną to musisz to wiedzieć! To żaden clikbait! – to małe przypomnienie o bardzo ważnym temacie a mianowicie o przeglądzie instalacji elektrycznej.

Czy wiesz, że bez odpowiedniego przeglądu w odpowiednim czasie może grozić Ci kara grzywny aż do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w nieszczęśliwym wypadku? Poniżej wskazówki jak uniknąć kary!

Obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej wynika z prawa budowlanego w którym czytamy że obiekty budowlane w czasie użytkowania powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego oraz przydatności użytkowej, Obowiązek ten ciąży na właścicielach lub zarządcy danego obiektu. Tytułowy przegląd nie jest obowiązkowy dla właścicieli domów jednorodzinnych.

W zakres rzeczonego przeglądu instalacji elektrycznej wchodzi:

  • ocena sprawności stanu połączeń,
  • osprzęt,
  • zabezpieczenia i środków ochrony przed porażeniem,
  • oporność izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.

Na czym polega przegląd instalacji elektrycznej?

Przegląd instalacji elektrycznej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap to tzw. oględziny instalacji, kolejny to czynności związane z wykonywaniem prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej. Po dokonaniu odpowiednich czynności wykonawca przeglądu sporządza odpowiedni protokół przeglądu instalacji elektrycznej, który stanowi dokument potwierdzający sprawność instalacji elektrycznej.

Jakie są zagrożenia wynikające z zaniedbania wykonywania przeglądów instalacji elektrycznych?

Brak protokołu potwierdzającego przeprowadzenie przeglądu instalacji elektrycznej wiąże się z odpowiednią karą. Za niedopatrzenie obowiązku kontroli grozi grzywna do 5 tys. złotych, a nawet odpowiedzialność karna, jeśli ktoś ucierpi w wyniku wypadku. Co więcej brak przeglądu instalacji elektrycznej może również wywołać problemy z ubezpieczycielem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód związanym z nieprawidłowym działaniem instalacji będzie to wiązać się z niewypłaceniem odszkodowania.

Podsumowując – okresowy przegląd instalacji elektrycznej kosztuje kilkaset złotych więc nie warto ryzykować otrzymaniem znacznie droższej od wykonania przeglądu kary.

Dodaj komentarz