+48 608 579 956
zbigniew-ferenc@o2.pl

Nie dostaniesz odszkodowania bez elektryka?

Ferenc Instalacje Eleketryczne

Nie dostaniesz odszkodowania bez elektryka?

Bezpieczeństwo instalacji elektrycznych

Już od dawna standardowym zapisem w warunkach ubezpieczeń nieruchomości stało się wyłączenie odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego jeśli nie wykonujemy okresowych przeglądów technicznych lub też badań okresowych. Takie zaniechania mogą bowiem doprowadzić lub mieć wpływ na powstanie i rozmiar szkód. Chodzi o to, że towarzystwo ubezpiecza nasz dom, garaż itp., ale pod warunkiem, że o naszą własność i stan instalacji dbamy. Nie możemy powiedzieć, że nie wykonujemy instalacji odgromowej, a jak uderzy w nasz dobytek piorun i spali wszystkie przewody to w duchu powiemy sobie:

-Trudno. Stało się. Wyremontuje wszystko za odszkodowanie.

Gdyby było tak pięknie, to nasze ubezpieczenia nieruchomości w skali roku kosztowałoby kilka tysięcy zł (doskonałym przykładem są tutaj ceny ubezpieczeń samochodów, które cenowo spadały na łeb-na szyję i w zasadzie głównie generowały zarówno nowych klientów jak i gigantyczne straty-teraz ceny rosną na potęgę, bo towarzystwa ubezpieczeniowe “muszą się odkuć”).  Ciekawość budzi tutaj również fakt, że przedstawiciele towarzystw często w rozmowie pomijają ten fakt. Jednak na umowie którą podpisujemy można z powodzeniem odnaleźć interesujący nas fragment, gdzie w bardziej lub mniej zrozumiały sposób przedstawiany jest powyższy problem.

Instalacje elektryczne a Prawo budowlane

Warto tutaj przytoczyć Art. 62 Ustawy Prawa budowlanego, gdzie mowa jest o tym, że obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządzającego okresowym kontrolom. W zależności od przedmiotu kontroli powinny one być przeprowadzone:

– co najmniej raz w roku, jeśli kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe działanie np. atmosfery, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych oraz przewodów kominowych( domowych, spalinowych i wentylacyjnych)

co najmniej raz na pięć lat, jeśli kontrola ma dotyczyć stanu instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Dodatkowo warto sprawdzić stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego.

W przypadku nieszczęścia towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić nam wypłaty odszkodowania jeśli nie będziemy posiadać odpowiedniego raportu, protokołu kontrolnego lub podobnego dokumentu potwierdzającego, że nasza nieruchomość była w ostatnim czasie poddawana kontroli specjalisty.

Elektryk na terenie Zatora, Wadowic, Kęt, Oświęcimia i Żywca

Zwróćmy uwagę, że taką kontrolę mogą przeprowadzić jedynie wykwalifikowani specjaliści. Niestety “słowo honoru złotej rączki”, który u nas był i powiedział, że wszystko działa jak należy nie wystarczy w przypadku wystąpienia szkody. Ważne są dokumenty z pomiarów potwierdzające, że wykonała to osoba z uprawnieniami.

Na terenie Gminy Andrychów, Wieprz, Wadowice, Kęty i okolic jest wiele firm świadczących usługi w zakresie instalacji elektrycznych. Część z nich jednak to wspomniane wyżej “złote rączki”, a część pomimo posiadania uprawnień świadczą usługi na mało zadowalającym poziomie. Warto zatem dokładnie sprawdzić fachowca zanim go zatrudnimy.

Teraz powinniśmy sobie zadać pytanie:

A kiedy ja ostatnio robiłem przegląd instalacji elektrycznej?